Overzicht lessen jeugdtheaterschool Zwolle

De jeugdtheaterschool richt zich op buitenschoolse theatereducatie voor kinderen en jongeren van 8 t/m 21 jaar.

Jaartraject THEATER/MUSICAL 8 t/m 12 jaar.

De lessen richten zich, aan de hand van een muziektheaterproductie, op het kennismaken met theater. Spelplezier en samenspel staan hierin centraal. Ook leren kinderen op speelse wijze omgaan met de verantwoordelijkheid die bij het maken van een voorstelling hoort. Het bijbehorende lesplan rouleert jaarlijks waardoor kinderen nooit tweemaal hetzelfde aanbod krijgen. Elke locatie heeft een eigen uitvoering in het theater waarbinnen iedere leerling een volwaardige rol krijgt. De voorstelling wordt in het geheel door de kinderen gespeeld waardoor de succes ervaring hen volledig toekomt. De leslocaties zijn in de wijken Assendorp, Stadshagen, Zwolle-Centrum en Zwolle-Zuid.

Jaartraject THEATER 12 t/m 17 jaar.

Het jaarprogramma richt zich op spelplezier met handvatten ter verdieping. Er worden lessen gegeven over acteertechnieken en spelvormen. We verhogen het inzicht in theater. Ook dit lesprogramma rouleert jaarlijks en is gekoppeld aan een op maat gemaakte productie. Binnen deze productie vervalt het muzikale element om meer ruimte te bieden voor het acteren. De voorstelling wordt gedragen door de spelers en iedere groep kent een eigen uitvoering van de voorstelling.

Jaartraject MUSICAL 12 t/m 17 jaar.

Verdieping in spel, zang en dans met een duidelijke koppeling en samenhang tussen deze drie elementen. Dit lesprogramma rouleert jaarlijks en is gekoppeld aan een halfjaar-presentatie en een korte musicalproductie. De musical wordt volledig gedragen door de spelers en iedere groep kent een eigen uitvoering van de voorstelling.

Doorstroming is mogelijk aan het begin van elk theaterseizoen. Het verloop is opgenomen in onderstaand schema: (klik om te vergroten)

Vooropleiding THEATER/MUSICAL 9 t/m 13 jaar.

Evenals het jaartraject THEATER/MUSICAL 8 tot en met 12 jaar, richt deze groep zich op een muziektheaterproductie.
Het grootste verschil is hierbij diepgang. Leerlingen die zich graag verder willen bekwamen of simpelweg meer uitdaging zoeken kunnen hier terecht. Voorstellingen worden binnen slechts de helft van de lessen gerepeteerd. Dit geeft ruimte om in de andere lessen in te gaan op speltechnieken, regie en makerschap, theatervormen en repertoiretoneel.
Door middel van een auditie is de opleiding toegankelijk. De lessen worden gegeven in de Zwolse Theaters (Odeon / De Spiegel).

Vooropleiding THEATER 14 t/m 21 jaar

Lessen vormen een springplank naar de opleidingen of bieden simpelweg verdieping. Het jaar koppelt theatertheorie aan praktijk en geeft deelnemers inzicht in tal van technieken. Gedurende de lessen wordt met hen gezocht naar een persoonlijk werkvorm waarbij altijd helder is waar deze vandaan komt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je je er verder in kunt verdiepen. De groep richt zich daarnaast op een voorstelling die een groter beroep doet op individuele acteerkwaliteiten maar ook op inzicht in vertelvormen en betekenis. Stukken zijn complexer van aard en hebben veelal een link naar de actualiteit of bestaand repertoire. Ook deze opleiding is enkel door middel van een auditie toegankelijk. De lessen worden gegeven in de Zwolse Theaters (Odeon / De Spiegel).

Het is mogelijk een opleidingsklas te combineren met theaterwerkplaats Zukunft.

Werkveld

Door de goede connecties die wij hebben met opleidingen en het werkveld, zowel lokaal (HBO: ArtEZ. MBO: Deltion artiest, Landstede musicalperformer) als landelijk, kunnen wij begeleiding bieden bij doorstroming en audities.

Wilt u meer weten dan op deze website staat: download en bekijk onze uitgebreide syllabus:

MUZIEKTHEATERkamp

Bestel het JTS T-shirt!

Zukunft

Zukunft is een theaterwerkplaats voor jonge theatermakers en spelers van 14 tot en met 21 jaar en richt zich op het produceren van theaterstukken . Elk theaterseizoen zijn er minimaal twee producties.

Productie A is een van te voren geselecteerde voorstelling. Dit stuk wordt, onder leiding van een regisseur, voorbereid en uitgevoerd in januari.

Synchroon aan de start van productie A wordt begonnen met de ontwikkeling van productie B. Dit gebeurt binnen het creatieve team waarin zowel jongeren als professionals zitten. Vanuit de ideeën van de groep werken zij samen aan een concept en een script. Vorm en uitvoering worden bepaald door de regisseur van het project.

Er is een combinatie mogelijk met een opleidingsklas van de jeugdtheaterschool. Er wordt gerepeteerd en gewerkt binnen de Zwolse Theaters.

Zukunft kent een toelatingseis.

Spelers kunnen twee keer per jaar auditie doen voor de A en de B productie.
Toelating tot het creatieve team kan enkel aan het begin en het einde van het
theaterseizoen.

Werkveld

Door de goede connecties die wij hebben met opleidingen en het werkveld, zowel lokaal (Deltion, Artez, Landstede) als landelijk, kunnen wij begeleiding bieden bij doorstroming en audities.

structuur theaterwerkplaats zukunft zwolle
CINEKAMP