Zukunft

Zukunft is een theaterwerkplaats voor jonge theatermakers en spelers van 12 tot en met 21 jaar en richt zich op het produceren van theaterstukken . Elk theaterseizoen zijn er minimaal twee producties.

Productie A is een van te voren geselecteerde voorstelling. Dit stuk wordt, onder leiding van een regisseur, voorbereid en uitgevoerd in januari.

Synchroon aan de start van productie A wordt begonnen met de ontwikkeling van productie B. Dit gebeurt binnen het creatieve team waarin zowel jongeren als professionals zitten. Vanuit de ideeën van de groep werken zij samen aan een concept en een script. Vorm en uitvoering worden bepaald door de regisseur van het project.

Er is een combinatie mogelijk met een opleidingsklas van de jeugdtheaterschool. Er wordt gerepeteerd en gewerkt binnen de Zwolse Theaters.

Zukunft kent een toelatingseis.

Spelers kunnen twee keer per jaar auditie doen voor de A en de B productie.
Toelating tot het creatieve team kan enkel aan het begin en het einde van het
theaterseizoen.

Werkveld

Door de goede connecties die wij hebben met opleidingen en het werkveld, zowel lokaal (Deltion, Artez, Landstede) als landelijk, kunnen wij begeleiding bieden bij doorstroming en audities.

structuur theaterwerkplaats zukunft zwolle
CINEKAMP