Inschrijven voor de toelating als speler of speler én maker Zukunft (14 t/m 21 jaar).

Kies in dit formulier voor Zukunft.

Pagina 1 van 3
Meld je aan voor een kennismakingsles, de auditie voor een opleidingstraject of de toelating voor theaterwerkplaats Zukunft

Selecteer

Kies een leslocatie voor de kennismakingsles
Kies een leslocatie.
Kies een leslocatie.
Kies een auditie van de opleidingsklas die bij de leeftijd past.
Kies een auditie van de opleidingsklas die bij de leeftijd past.

Mailadres van een ouder of verzorger