Visie en Missie: Samen spelen, samen maken

De Jeugdtheaterschool omarmt en verbindt iedereen die intrinsiek gemotiveerd is om met podium- en beeldkunst bezig te zijn. Ze discrimineert niet, respecteert en waardeert verschillen en sluit aan bij de belevingswereld van een diverse groep kinderen en jongeren. Ongeacht de sociaaleconomische- of culturele achtergrond laten wij onze deelnemers kennismaken met de diversiteit van het theatervak en bieden we de mogelijkheid zich hierin te verdiepen, excelleren en te onderscheiden. Samen theater maken levert kennis over jezelf en de ander op, plezier en eigenwaarde. Samen spelen en maken zorgt voor competenties die niet alleen op het podium ingezet kunnen worden.

Docenten en deelnemers gaan op basis van positieve wederkerigheid met elkaar om. Door het vak en werkveld als doel te stellen en niet als middel te gebruiken zijn de nodige sociale en culturele vaardigheden een onderdeel van het proces en niet een gefabriceerd extrinsiek doel.
Jeugdtheaterschool Zwolle wil een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge spelers en makers in Zwolle en regio zijn.

De constructie van de Jeugdtheaterschool is duurzaam (ze bestaat al meer dan 20 jaar). Door subsidies kunnen projecten gestart worden of grootser worden uitgevoerd. De basis is niet afhankelijk van constante subsidiestromen.

De Jeugdtheaterschool laat zich beïnvloeden door het gedachtegoed van pedagoog Lev Vygotsky.

  • door te spelen ontwikkelen kinderen en volwassenen
  • kinderen en jongeren uitdagen, van een voorbeeld volgen tot zelfstandig uitvoeren
  • de docent faciliteert en levert geen kant en klare content
  • denken wordt gevormd door taal, leren door sociaal bezig te zijn

De Jeugdtheaterschool werkt met de Zweedse acteertechniek ReFocus Method.
ReFocusMethod is een systematische benadering voor het ontwikkelen van een ‘zesde zintuig’ voor het identificeren en loslaten van spanning in het lichaam en het bewust worden waar de focus in een bepaalde situatie op gericht zal zijn. Het is er een praktische, heldere en direct toepasbare methode. Niet gestoeld op een wirwar van gedachten en psychologisering. Het geeft kracht en moedigt aan in jezelf te geloven.

Jeugdtheaterschool Zwolle (en regio)

Jeugdtheaterschool Zwolle geeft lessen in de podiumkunsten aan kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Er zijn leslocaties in de wijken en het centrum. Ook zijn er leslocaties in Meppel, Hattem, Hasselt, Ommen, Dalfsen, Raalte, Nieuwleusen en Nijverdal.
De Theaterwerkplaats is het platform / productiehuis voor jonge makers. Het is de plek in de stad en de regio waar talenten van kinderen en jongeren tot 27 tot ontwikkeling komen.

De jeugdtheaterschool is een plek waar deelnemers zichzelf kunnen zijn, samen plezier beleven, waar in veiligheid grenzen worden afgetast en confrontaties worden aangegaan. De ontwikkeling van creativiteit draagt bij aan de culturele diversiteit en ontwikkeling van niet alleen het individu maar ook de stad.

We nemen kinderen en jongeren serieus en bouwen onze lessen ook zo op. De nadruk van de lessen ligt op acteren, met voor de jongste groepen ook  aandacht voor dans en zang.  Tijdens de lessen is er ook ruimte voor extra drama-oefeningen en uitstapjes naar andere theaterdisciplines.

De de meeste lessen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, er wordt met een duidelijke visie en leerlijn gewerkt. De vooropleidingen zijn ervoor om kinderen en jongeren met talent, op het hoogst mogelijke niveau te brengen. Theaterwerkplaats Zukunft is er voor jongeren die graag theater willen maken en spelen in een productie.

Lessen worden gegeven door een vast team van HBO opgeleide vakdocenten die ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren en die verschillende disciplines binnen het werkveld beheersen, zowel als docent, als regisseur of als uitvoerend artiest.

We stellen enkele toelatingseisen. Bij de meeste cursussen en workshops is voldoende motivatie en inzet voldoende om deel te nemen. Voor de vooropleiding en de TheaterWerkplaats Zukunft geldt dat we aan de hand van een auditie bepalen wie tot de opleiding wordt toegelaten.

Daarnaast vragen we aan alle deelnemers om thuis lessen voor te bereiden. Zeker voor onze jongste cursisten helpen we daarbij, onder andere met regelmatige berichten waarin we ouders informeren en een uitgebreid lesplan waarin overzichtelijk op een rijtje staat wat we wanneer verwachten. Theaterles volgen brengt meer dan alleen een eindvoorstelling: het geeft zelfvertrouwen, leert een deelnemer zichzelf presenteren en zorgt voor discipline. Kortom: eigenschappen die altijd van pas komen!

Stage
Studenten van Artez Hogeschool voor de kunsten (Artisteducator in Theatre & Media), de Deltion MBO opleiding Musicalartiest, MBO Acteur en MBO Podiumtechniek worden via stages door de jeugdtheaterschool Zwolle begeleid in hun leerproces.

Financieel duurzaam
De Jeugdtheaterschool is financieel duurzaam van opzet, ze ontvangt geen – en is niet afhankelijk van –  structurele subsidies van de stad of provincie.

Over Stichting KONST en Xapp

De Jeugdtheaterschool Zwolle is preferred supplier van stichting Konst. Stichting Konst heeft als doelstelling de bevordering van podium & beeldkunst onder kinderen en jongeren (KVK: 05076616). Gelden vanuit subsidies en fondsen bestemd voor Jeugdtheaterschool Zwolle lopen transparant via de stichting en uitgaven zijn volledig traceerbaar.

Xapp verzorgt voor de jeugdtheaterschool de logistiek en administratie. Xapp verbindt kinderen & jongeren en podiumkunsten in de ruimste zin van het woord met elkaar. Xapp verzorgt lessen in de uitvoerende kunsten voor kinderen en jongeren, organiseert zomerkampen met een indrukwekkende eindproductie (xappzomerkamp.nl) maar komt ook op basisscholen met verschillende educatieve theater- en filmprojecten (basisschoolproject.nl).

Via het kindercastingbureau van Xapp komen kinderen & jongeren en professionele opdrachtgevers uit de wereld van film en theater mode tot elkaar. (kindercasting.nl)

Jeugdtheaterschool Zwolle YouTube kanaal: youtubekanaal jeugdtheaterschool Zwolle

De jeugdtheaterschool werkt samen met:

Jeugdtheaterschool Zwolle - partnersDe theatrale activiteiten en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeugdtheaterschool Zwolle / Xapp is niet toegestaan.
Over Jeugdtheaterschool Zwolle

Sfeerbeeld voorstelling